Direct aan de slag

 

Marketing stappenplan naar succes.

 

Stap 1. Het Ondernemingsplan

 

Het ondernemingsplan wordt doorgaans opgesteld bij de

start van een onderneming. Het ondernemersplan beschrijft

onder andere het profiel van de ondernemer, zijn visie, de

producten en een globale omgevingsanalyse. Het

ondernemingsplan vormt de leidraad voor de toekomstige

bedrijfsvoering en toets de financiŽle haalbaarheid van uw

onderneming. Uw toekomst

 

Heeft u nog gťťn ondernemingsplan, dan adviseren wij de

gratis online tool van de Rabobank. Deze is naar onze mening

onovertroffen helder en vormt de beste basis voor het markt-

bewerkingsplan.

 

Stap 2. Het Marktbewerkingsplan

 

In het marktbewerkingsplan worden de lange termijn doestellingen

zoals beschreven in het ondernemingsplan, uitgewerkt in middel

lange en korte termijn doelstellingen.

 

Het schrijven van een marktbewerkingsplan dwingt u onder andere na te denken over uw concurrentiepositie, uw product- of dienstenportfolio en over uw huidige klantenportfolio. Bovendien geeft het marktbewerkingsplan middels een grondige interne en externe analyse inzicht in de kansen en bedreigingen van uw onderneming.

 

Het marktbewerkingsplan geeft structuur en richting aan de marketing- en verkoopinspanningen van uw onderneming, door een allereerste splitsing te maken in de potentiŽle reclamedoelgroepen, te weten: bestaande klanten, ex-klanten en nieuwe klanten. Iedere doelgroep vraagt een andere reclame aanpak.

 

Om u op weg te helpen richting gestructureerde marktbewerking, hebben wij een standaard format ontwikkeld voorzien van praktische tips Marktbewerkingsplan.

 

 

Stap 3. Het Reclameplan

 

Op basis van de vastgestelde doelstellingen in het marktbewerkingsplan voor de verschillende klantgroepen in het zojuist besproken marktbewerkingsplan, kunt u vervolgens bepalen welke mix van communicatie-instrumenten (reclame, persoonlijke verkoop, public relations, sponsoring, CRM etc). uw wilt inzetten om uw doelstellingen te bereiken.

 

Het reclameplan is het sluitstuk van uw werk. In het reclame plan wordt per geformuleerde doelstelling onder andere de reclame reclamedoelgroep, de reclame boodschap en de evaluatie van de reclame-inspanningen vastgelegd.†

 

Ben u klaar voor het schrijven van uw reclameplan.

 

 

 

 

Tekstvak: Ondernemings-
plan
Tekstvak: Marktbewerkings-
plan
Tekstvak: Reclame-
plan
second opinion
reclamewaakhondwww