Reclame instrumenten naar marketingdoelstelling

 

Indien u in uw marketing– communicatie het instrument

reclame wilt inzetten om uw doelstellingen te bereiken dan

is het verstandig een reclameplan op te stellen.

 

 

Het reclameplan

 

Het reclameplan is één van de tools die wordt ingezet voor een

goede communicatiestrategie. Met de geformuleerde marketing-

doelen uit het marktbewerkingsplan, dient de reclame te worden

afgestemd op andere marketinginstrumenten.

 

Het reclameplan bestaat globaal uit de volgende onderdelen: 

 

1. Onderzoek consumentengedrag

Leer uw klant kennen, onderzoek wie u klanten zijn (leeftijd,

geslacht, interesses e.d.), wat zijn hun koopmotieven, waar wonen

ze, kunt u homogene klantgroepen ontdekken, wie hebben invloed

op de koopbeslissing. Het onderzoek naar de consument of

zakelijke beslisser dient als basis voor uw reclamepan.

 

2.           Vaststellen van de reclamedoelgroep


Uit de uitkomsten van het consumentenonderzoek, kun u een of meerdere reclamedoelgroepen destilleren. Dit zijn de doelgroepen waarop u uw reclame-inspanningen gaat richten om uiteindelijk uw ondernemingsdoelstellingen te realiseren.

 

Hoe nauwkeuriger u uw reclamedoelgroep heeft omschreven en des te meer u weet van hun voorkeuren, motivatie en gedrag, des te effectiever uw reclame-inspanningen. Kies uw reclame doelgroep niet te ruim, u kunt niet altijd met een boodschap en/of medium iedereen aanspreken.

 

3.           Vaststellen van de reclamedoelstellingen

 

Uit het eerder behandelde marktbewerkingsplan volgt per klantgroep (incl. prospects) bepaalde doelstellingen. Reclame kan een van de instrumenten zijn om deze doelstellingen te bereiken. Reclamedoelstellingen kunnen bestaan uit het realiseren van vervolgaankopen, winkel of website bezoek of het aanvragen van een brochure. stimuleren? Maar ook directe omzetstijging, verhogen van de spontane naamsbekendheid of rendementsverbetering (ROI) kunnen reclamedoelstellingen zijn.

 

4.           De reclameboodschap


Nadat de reclamedoelstelling en de reclamedoelgroep is bepaald. Dient u na te denken over de boodschap die u wilt overbrengen op de doelgroep.

 

5. Het kiezen van de reclame-instrumenten

 

Met welk reclame-instrument (medium) u de reclamedoelgroep het best kunt bereiken. Te denken valt aan direct mail, dagbladen, folders, radio, buitenreclame, in-store promotions, webvertising, online marketing etc.).

 

Bij de selectie van de reclame-instrumenten zult u een afwegingen moeten maken over de in te zetten media of wel reclamedragers. Wat zijn de mogelijkheden binnen uw budget. Sommige reclamedragers zoals TV en billboards vergen een minimale investering van € 40.000.

 

Klik hier voor een overzicht van reclame-instrumenten per marketingdoelstelling.

 

6.           Vervaardigen campagne materiaal

 

Nu komt wellicht een van de lastigste hobbel die u moet nemen voor u adverteert . Het uitwerken van uw reclameplan in concrete gedrukte brochures, een advertentie voor de krant opmaken, huisstijl ontwikkelen, website ontwerpen etc.

 

Dit betreft zo specialistisch werk dat u hulp van professionals dient in te schakelen. Met uw volledige reclameplan zal het echter een stuk eenvoudiger zijn uw reclamedoelstellingen te realiseren.

 

7.           Media-inkoop en media-planning

 

Mediaplanning en -inkoop betekent eerst weten wat er te koop is en tegen welke prijs. Let hierbij niet alleen op het absolute bedrag, maar hoofdzakelijk wat krijg ik voor terug en hoe nauwkeurig bereik ik mijn reclamedoelgroep. De keuze dient gemaakt te worden op basis van de kosten per duizend bereikte personen gecorrigeerd met de zogenaamde waste factor., mensen die niet tot uw primaire of secundaire reclamedoelgroep behoren.

 

De kracht in reclame is herhaling. Door uw reclame doegroep met verschillende media te confronteren met uw boodschap creëert u synergie (multimediale advertentiecampagne).

 

8.           Evalueren van de campagne

 

Nu uw reclamecampagne is gelanceerd, wilt u uiteraard exact weten welke resultaten uw investering in geld en tijd oplevert.

 

Om achter af het resultaat te kunnen meten dient u hierover vooraf na te denken.

 

Probeer waar mogelijk als uw reclame inspanningen meetbaar te maken en registreer zorgvuldig de resultaten. De meetbaarheid van de campagne hangt voor een groot deel af van de doelstelling, imago verandering of naambekendheid is moeilijk te meten dan brochure aanvragen of bezoekers aan uw website.

 

Daarnaast dient u door het systematische verzamelen van informatie het uw reclamedoelgroep en zijn of haar gedrag beter te leren kennen. Vaak eenvoudig genoeg door respons meetbaar te maken. Bij de kassa vraag naar de postcode, bij huis aan huis verspreiding van drukwerk nummer uw drukwerk, verwissel regelmatig en systematisch uw advertentie in de krant, tijdschrift of vakblad etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekmachine         

 

 

Het Reclameplan

 

1. consumentengedrag

2. reclamedoelgroep

3. reclamedoelstellingen

4. reclamestrategie

5. campagne ontwikkeling

6. campagne materiaal

7. mediaplanning -inkoop

8. campagne evaluatie

Tekstvak:
reclamewaakhondwww