Zoekmachine optimalisatie 3.

 

website optimalisatie Do’s

 

· Zoekmachine optimalisatie -HTML Title

 

Selecteer de HTML Title zorgvuldig want deze wordt door iedere

zoekmachine geďndexeerd en wordt nagenoeg altijd vet afgedrukt

getoond in de zoekresultaten. Gebruik dus een titel die aansluit bij

de verwachting van de internetgebruiker. Verwerk de meest

belangrijke keywords in Title.

 

HTML Titel het eerst dat een zoekmachine ziet bij indexering.

Belangrijk: title moeten verschijnen direct onder <head>. Indien u

een WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) programma gebruikt,

zoals Frontpage, controleer dan of HTMLTitle correct is geplaatst.

 

Herhaal hetzelfde trefwoord nooit meer dan twee keer in HTML Title tag, dit valt onder spam. Ook straffen sommige zoekmachines voor het gebruik van alleen hoofdletters.

 

Checklist - Zoekmachine optimalisatie – website optimalisatie - HTML Title

- is het belangrijkste deel van uw pagina

- moet de lezer interesseren verder te klikken

- moet zowel mensen als zoekmachines aanspreken

 

· Zoekmachine optimalisatie – Header tag

 

Gebruik <H1>……<H1> bovenaan in op de homepage om de titel (title) van de pagina te herhalen.

Gebruik vervolgens (H2, H3, H4, .....) om belangrijke onderwerpen als tussenkopjes te markeren in de tekst. Alleen een groter FONT maakt het zoekmachines niet gemakkelijker.

 

Checklist - zoekmachine optimalisatie – website optimalisatie Do’s – headers

- gebruik header tag <H1> om Meta Title te herhalen

- gebruik (H2, H3, H4, .....) voor zoekmachine optimalisatie

- houdt u verder aan de regels beschreven bij HTML Title.

 

· Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie Do’s – Meta tag description

 

De Meta tag description beschrijft de inhoud van de website. Het geeft zoekmachines een samenvatting van de inhoud van de website.

 

Tip Webmaster

<head>
 <meta name="description" content="samenvatting van de inhoud van de website, verwerk veel keywords</head>

 

Keywords in de meta description hebben een aanzienlijke invloed op de ranking van webpagina’s bij zoekmachine optimalisatie.

Een andere reden om de meta description tag op een juiste manier te gebruiken is omdat deze regelmatig wordt gebruik door een zoekmachine als zoekresultaat. Voor de click popularity van uw website is het belangrijk om potentiële bezoekers enthousiast te maken voor uw website.

Door de keywords in het begin van de zin te plaatsen (keyword prominency) en dichtbij elkaar (keyword proximity) behaald u betere resultaten in zoekmachine marketing.

 

De voorkeur voor de lengte van een meta description tag verschilt per zoekmachine. Probeer ergens uit te komen rond de 150 karakters. Gebruik nooit meer dan 250 karakters. Herhaal keywords nooit meer dan 3 tot 7 keer.

Checklist - zoekmachine optimalisatie – website optimalisatie Do’s - Meta Description

- gebruik een meta tag op iedere webpagina

- verwerk uw belangrijkste keywords

- probeer ergens uit te komen rond de 150 karakters

- beperk het aantal karakters tot 250

- herhaal keywords nooit meer dan 3 tot 7 keer per meta description

 

 

· Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie Do’s - Meta tag Keywords

 

In de Meta keyword tag staan alle keywords waarop u gevonden wilt worden. Slechts enkele zoekmachines hechten belang aan de inhoud van de Meta keyword tag.

 

De lengte van een meta keyword tag. Zoekmachines variëren wederom in de voorkeur van lengte. MSN bijvoorbeeld accepteert tags tot 1024 karakters en hotbot 75. Wat opvalt is dat veel hoog geplaatste websites veel keywords gebruiken in hun META keyword tag.

 

Tip Webmaster

<html>
<head>
<meta name="keywords" content="Your site's keywords here">
</head>
</html>

Keywords altijd scheiden door een komma en een spatie.


Checklist-  zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie do’s - Meta keywords

       - plaats uw belangrijkste keywords vooraan.

       - maximaal 1024 karakters

       - zet keywords in volgorde van belangrijkheid

       - vermeld keywords nooit meer dan 3 tt 7 keer

       - plaats niet hetzelfde keyword meerdere keren achter elkaar.

 

· zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie Do’s - Comment tag

 

Een comment tag is een mogelijkheid voor webmasters om verborgen in de HTML code berichten te plaatsen voor andere webmasters.

 

Tekst in een comment tag is op de website niet zichtbaar, maar wordt wel door sommige zoekmachines meegenomen in de indexering. Comment tags is dan ook een uitstekende manier om de keyword density van een webpagina te verhogen.

 

Checklist – zoekmachine optimalisatie – website optimalisatie do’s - Comment tags

- plaats comment tags op iedere pagina

- gebruik nooit meer dan 3 tot 7 keer hetzelfde keyword

 

· Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie Do ‘s – ALT-tags

 

Veel websites hebben op hun website een logo met weinig of geen verklarende tekst. Een logo zegt een zoekmachine niets.

 

Tip Webmaster

<IMG     BORDER           = “0”

             SRC                   = “logo_winkel.jpg”

ATL                     = “winkel in tuinartikelen en tegoedbonnen”

 

Beschrijf afbeeldingen met een ATL-tag. Verwerk in de ALT-tag zoveel mogelijk keywords. Dit komt de keyword frequency en daarmee de keyword density van uw webpagina ten goede.

Checklist - zoekmachine optimalisatie – website optimalisatie Do’s - ALT tag

- Voorzie uw afbeeldingen altijd van een ATL-tag.

- Gebruik zoveel mogelijk keywords maar nooit meer dan 3 tot 7 keer hetzelfde keyword.

 

· Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie Do’s – URL

 

Een URL is het deel tekst tussen “www” en “.nl”. Het bevat de naam van de website. (bijvoorbeeld www.cadeau-winkel.nl). Sommige zoekmachines geven een hogere ranking aan websites met een URL waarin het gezochte woord voorkomt.

 

 

Tool - Check of uw domeinnaam nog beschikbaar is.

 

· Zoekmachine optimalisatie – website optimalisatie do’s - URL Subdomein

 

http://keyword.uwbedrijf.nl

 

Een subdomein is een domein binnen een domein. Stel dat u domeinnaam  is www.uwbedrijf.nl. Dan zijn bijvoorbeeld verkoop.uwbedrijf.nl en klantenservice.uwbedrijf.nl twee subdomeinen.

 

Een subdomein is een andere mogelijkheid om u belangrijkste keywords te laten terugkomen in uw URL.

 

Een subdomien verwijst naar een apart deel van uw website (subdomein). Ook kan uw een subdomein aanmaken voor bijvoorbeeld een e-mailadres. Ton.deVries@accountmanager.uwbedrijf.nl. Het aanmaken van subdomeinen dient te geschieden door uw hosting providor.

 

Het aanmaken van een subdomein die verwijst naar een subdirectory, vereist een speciaal HTML-script.

 

Webmaster

<SCRIPT language="Javascript">          
hn = "";  
hn = location.hostname; 
if (hn == "www.uwbedrijf.nl")       
{location = "/www/index.htm"}     
if (hn == "vacatures.uwbedrijf.nl")           
{location = "/vacatures/index.htm"}          
if (hn == "marketing.uwbedrijf.nl")           
{location = "/verkoop/index.htm"}            
if (hn == "actie.uwbedrijf.nl")       
{location = "/actie/index.htm"}
</SCRIPT>

 

Een subdomein buiten de structuur van uw website. Door voor uw subdomein een apart hostingpakket af te sluiten, verkrijgt u een nieuw IP-adres. Een subdomein in een apart hostingpakket maakt dat u het subdomein kan inzetten als doorwaypage.

 

· Zoekmachine optimalisatie – website optimalisatie do’s - Keywords URL mapstructuur

 

Een alternatief om te kunnen profiteren van uw belangrijkste keywords in uw URL is om deze toe te voegen aan uw bestaande url in uw mappenstructuur www.uwbedrijf.nl/keyword.html.

Zowel: http://www.groothandel.nl/ als http://www.wijn.nl/groothandel.htm krijgen prioriteit bij indexering op het keyword groothandel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie - Dont’s

 

Bij zoekmachine optimalisatie is het uitermate belangrijk dat u op de

hoogte bent van wat zoekmachine absolute niet willen, kunnen of

tolereren.

 

Zoekmachine optimalisatie dont’s

 

Gebruik geen spam

Gebruik baypass navigatie links als u gebruik maakt van

dynamische pagina’s of in uw website gebruik maakt van f

rames.

 

· Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie dont’s

             Spam

 

Spam (misleiding) wordt gebruikt door webmasters en internet

marketeers om hun website hoger te indexeren, maar waarbij de

website eigenlijk niet of niet voldoende relevante informatie bevat

voor een dergelijk hoge ranking.

 

Onder spam vallen onder andere de volgende tactieken:

- meta refresh tags

- het gebruik van onzichtbare tekst of het gebruik van veel kleine letters (corps)

- irrelevante keywords in Title of Meta-tag

- buitensporig hoge keyword frequency

- buitensporig gebruik van spiegelpagina’s (mirror pages) verschillende domeinnamen met dezelfde content.

- het gebruik van identieke of beide identieke pagina’s

- te veel pagina’s per dag aanmelden bij zoekmachines

- Link farms

 

· Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie dont’s - Opheffen zoekblokkades

 

Het gebruik van dynamische webpagina’s

 

Onlangs zijn sommige zoekmachines gestart met het indexeren van dynamische content op uw website. Echter slechts enkele zoekmachines indexeren tot op heden slechts enkele vormen van dynamische content.

 

Hieronder volgt de zwartelijst van zoekmachine optimalisatie

- homepages waarop direct moet worden geregistreerd of ingelogd.

- websites met dynamische content Java scripts

- multimedia files (Flash, streaming video, Shockwave)

- XML bestanden

- PDF Acrobat files (google indexeert deze wel)

- Afbeeldingen, Graphics (gebruikt ALT-tags)

 

· Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie dont’s - Java

 

Plaats nooit aan het begin van uw webpagina deze website is het beste te bekijken met een Internet Exloper Versie.12.0. Gebruik niet alleen mooie JavaScript dropdown menu' navigatie of alleen Java als navigatie, maar zorg ook voor bypass navigatielinks

 

· Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie dont’s -  Frames


Veel zoekmachines en sommige browsers zijn niet instaat websites met frames te indexeren. Als je gebruik maakt van frames dan is het belangrijk om de NOFRAMES tag toe te voegen. Hiertussen plaast u de inhoud en/of links naar de pagina's die in de frameset staan.

 

Tip Webmaster

 

  <frameset>
   <frame src="menu.html">
   <frame src="main.html">
  </frameset>
  <noframes>
   <body>
    <a href="menu.html">menu</a>
    <a href="main.html">main</a>
   </body>
  </noframes>

Perl scripts en CGI directories.

 

· Zoekmachine optimalisatie - website optimalisatie dont’s -  Tekst vrije pagina’s 

 

Als u gebuikt  maakt van een redirection pagina (bijvoorbeeld doorway pagina) of als u op uw homepage veel gebruikt maakt van graphics, van java script of als uw homepage bestaat uit een database bestaande uit Perl of CGi, overweeg dan om een pagina met uitsluitend tekst te creeeren die uw bedrijf en websites beschrijft. Zoekmachines zijn vaak niet instaat om automatische redirected pages te indexeren.

 

Onder tekst vrije pagina’s verstaan we bovendien:

- splash screens die niets meer zeggen dan "klik hier"

- pagina’s waarin de tekst bestaat uit plaatjes zonder alt tekst.

 

 

 

 

Website optimalisatie Do’s

 

Het  gebruik van keywords in:

- HTML Title tag

- Meta description

- Meta keywords

- ALT tags

- Comment Tags

- URL / domeinnaam

 

Website

optimalisatie Dont’s

- Spam

- Frames

- Flash-intro

- Dynamische

  content

Tekstvak: Tekstvak:
reclamewaakhondwww